top of page
Om Osterøytunet

Osterøytunet er sjukeheimen i Osterøy kommune, lokalisert på Hauge,

Valestrandsfossen.

Institusjonen er organisert i 6 grupper med 56 einsengsrom, og på kvar gruppe

bur det vanlegvis mellom 9 og 10 pasientar.

Så langt som råd er, har kvar pasient eige rom med privat bad og toalett.

Kvar gruppe har felles stove og kjøkken, der felles måltid vert serverte.

Finn fram:
bottom of page