top of page
Overskotslager frå Sjøkanten jernvare

Det ein ikkje har bruk for kjem gjerne nokon andre til gode! I dette tilfellet var det Sjøkanten Jernvare i Lonevåg som tok kontakt og ville donere ein heil del varer som dei ikkje lenger skulle lagra i butikken sin. Noko vi på Osterøytunet sjølvsagt set veldig stor pris på!
No har me fått pynta om i resepsjonen, skifta ut tekstilar i dagavdelinga, fått oss eit lite lager med dekor, lys og serviettar til ulike tilstellingar, og gruppene kan sjølv velje ut det dei vil ha frå bordet i arbeidsstova.
Tusen takk til Sjøkanten for at de tenkte på oss! :-)

bottom of page