top of page
Me søkjer Pasientvenar til kor-hjelp

 

Pensjonistkoret har i samarbeid med musikkterapeut ved Osterøytunet, øving ein torsdag i månaden (dagtid).
I tillegg arrangeras songkaffè ein torsdag i månaden, der Pensjonistkoret og musikkterapeuten bidreg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då me har fleire songglade pasientar ved Osterøytunet som kunne vera med i dette koret, ønskjer me hjelp frå frivillig(e) som kan følgje – og hjelpe til under øvingane og kaffèen.

 

Ta kontakt med Monica Sandnes for meir informasjon:
På kontoret på Osterøytunet eller tlf. 5619 2550.
E-post: monica.sandnes@osteroy.kommune.no

bottom of page