top of page

Kvar måndag i Møterom 1 - kl. 11.30-12.00

Fagleg halvtime på Osterøytunet

Undervisningsplan - utskriftsvenleg

Plakat "Fagleg halvtime"

Undervisningsmateriell vil etter kvart bli å finne her (kan kun opnas frå jobb-pc/ server): F:\Felles\Fagleg halvtime\

Kopier det som er i utheva tekst - og lim inn i nettlesaren for å opne mappa.

bottom of page