"Så lenge du lever, så lenge det er mogleg, ver god!"

Kontakt oss

Sjå telefonliste til høgre eller send ei melding i kontaktskjema under. Post går til resepsjon.

Supert! Melding mottatt.

Telefonliste Osterøytunet

Resepsjon

Einingsleiar

Avdelingsleiar 1. etg.

Avdelingsleiar 2. etg

Avdelingsleiar ergo/fysioterapi

Driftsleiar (teknisk)

Hjelpemiddelsentral

Kjøkkenet

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

5619 2500

5619 2501

5619 2502

5619 2503

5619 2521

5619 2510

5619 2509

5619 2508

5619 2511
5619 2512

5619 2513

5619 2514

5619 2515

5619 2516

5619 2517