top of page
"Så lenge du lever, så lenge det er mogleg, ver god!"

Kontakt oss

Sjå telefonliste til høgre eller send ei melding i kontaktskjema under. Post går til resepsjon.

Supert! Melding mottatt.

Telefonliste Osterøytunet

Resepsjon

Einingsleiar

Avdelingsleiar 1. etg.

Avdelingsleiar 2. etg

Avdelingsleiar ergo/fysioterapi

Driftsleiar (teknisk)

Hjelpemiddelsentral

Kjøkkenet

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

5619 2500

5619 2501

5619 2502

5619 2503

5619 2521

5619 2510

5619 2509

5619 2508

5619 2511
5619 2512

5619 2513

5619 2514

5619 2515

5619 2516

5619 2517

bottom of page