top of page
Ny einingsleiar og avdelingsleiar

 

Tidlegare einingsleiar Nina Kvamme tok til i stillinga som sektorleiar for Helse, omsorg og sosial i dag, 01.03.17.

Ny einingsleiar ved Osterøytunet er Åse Vevle (tidlegare avd.leiar).


Avdelingsleiar i 1. etg. er Anne-Berit Greve.

Rita Hellevang er avdelingsleiar i 2. etg.

   Åse Vevle                       Anne-Berit Greve                  Rita Hellevang

bottom of page